Diensten

Vanuit diverse rollen ontwikkelt, faciliteert en voert het HartenHuis verschillende trajecten en programma’s uit op weg naar een inclusieve maatschappij.

Hierbij ligt de focus op:

-Re-integratie

-Procesbegeleiding

-Participatie

 

 

De trajecten en programma’s die het HartenHuis verzorgen bestaan uit:

 • Verkenningstrajecten + Follow up programma’s

 • Dialoogbijeenkomsten

 • Intervisie

 • Bewustzijnsbijeenkomsten

 • Activerende werktrajecten

 • Procesbegeleiding bij organisaties

 • Re-integratie trajecten

“Afgelopen twee jaar heb ik met Chantal samengewerkt voor Stichting Samen Sterk zonder Stigma, waarvoor zij werd ingehuurd om gezamenlijk een management training te ontwikkelen op het gebied van psychische diversiteit. Chantal zet zich met hart en ziel in om dit precaire onderwerp beter bespreekbaar te maken. In de rol van kartrekker heeft Chantal, in het team van vrijwillige werk-ambassadeurs gezorgd voor de ontwikkeling van een nieuwe interventie. Ik was onder de indruk van de manier waarop Chantal ons en organisaties steeds weer enthousiast kon maken, zelfs zij die in eerste instantie de hakken in het zand zetten. Chantal heeft de nodige doorbraken in het proces weten te bereiken door met dilemma’s praktisch en concreet aan de slag te gaan en iedereen daarin mee te nemen. De managementtraining die ze heeft opgeleverd hebben we samen met succes binnen RVO, De Belastingdienst en UWV gepilot, waardoor deze door ons verder geïmplementeerd kan worden.”

R. Voerman
Manager RVO

Specialist in re-integratie en participatie

Het Hartenhuis verzorgt voor jou als diverse werknemer of als inwoner met tijdelijke en/ of structurele beperkingen de terugleiding naar de arbeidsmarkt in. Als sociaal ondernemer biedt het Hartenhuis mensen met een verminderd arbeidsvermogen kansen. Opdrachtgevers zijn Gemeentes in de Stedendriehoek Arnhem-Nijmegen en het UWV.

Modulaire re-integratie dienstverlening

De modulaire re-integratie dienst is bedoeld voor jou wanneer je een WIA-, WAO, Wajong- of ziektewetuitkering hebt. Kortom iedereen die vanuit persoonlijke situatie een grotere afstand tot de arbeidsmarkt heeft. De modules die worden aangeboden zijn:

 • Bevorderen maatschappelijke deelname

 • Begeleiding bij scholing

Bevorderen maatschappelijke deelname

Deze module is bedoeld voor jou om jouw maatschappelijke deelname weer op te kunnen pakken. Door motiverende gespreksvoering en energetische coaching werken we aan het versterken van de thema’s zelfvertrouwen, balans en persoonlijke grenzen om het netwerk weer uit te bereiden.

Begeleiding bij scholing

In deze module wordt je ondersteund en begeleid tijdens je (om)scholing. Door motiverende gespreksvoering en praktische hulp werken we aan het succesvol afronden van de studie.

Werkfit maken

Werkfit maken als re-integratiedienst is bedoeld voor jou wanneer je ZW- en of AG-uitkering hebt van UWV en om welke reden dan ook nog niet geheel toe bent aan het verrichten van betaald werk.

Deze dienst kent drie pijlers:

 • 1. Versterken van de werknemersvaardigheden

 • 2. Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit

 • 3. Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

Versterken van de werknemersvaardigheden

Deze dienst is bedoeld zodat je weer went aan werk, arbeidsritme en belastbaarheid opbouwt en jouw werkvaardigheden versterkt door middel van ervaringsleren

Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit

Bij het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit is het doel jouw psychische en lichamelijke weerbaarheid te verhogen. Je wordt je bewust van jouw mogelijkheden en leert omgaan met de belemmeringen die er spelen. Interventies die hiervoor worden ingezet zijn energetische coaching, assertiviteitstraining, dialoog en diepte-interviews.

Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

Bij het in beeld brengen van jouw arbeidsmarktpositie zijn jouw talenten, passies en mogelijkheden het uitgangspunt. We kijken naar jouw kwaliteiten, vaardigheden en persoonlijke interesses en sluiten hiermee aan op de beschikbare vacatures op de (regionale) arbeidsmarkt.

Naar werk

Naar “Werk” als re-integratiedienst is bedoeld voor jou wanneer je een ZW- en of AG uitkering hebt van het UWV en je ondersteuning kan gebruiken bij het vinden van werk. Door inzet van persoonlijke re-integratieactiviteiten waarin je leert om jezelf te profileren met jouw vaardigheden talenten en kwaliteiten. Met gerichte sollicitatietraining wordt je ondersteund om nieuw passend werk te vinden en duurzaam uit te stromen.

Co-creatie

 • Gemeente Arnhem: Projectleider verkenningstraject Op weg naar een inclusief- en veilig sport- en beweegklimaat Probleemstelling; hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen met sporten en bewegen ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, geaardheid, dik & dun, psychische kwetsbaarheid

 • UWV mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen

 • ABN AMRO samen met Diversity Network geluksworkshops