Missie

Mensen weer zichzelf te laten zijn, waardoor we samen de weg openen om met plezier mee te kunnen doen aan werken, sporten en leven.

't Probleem

Steeds meer mensen vallen buiten de boot en ervaren niet langer meer aansluiting door hun anders zijn dan de norm; een andere huidskleur, geloofsovertuiging, geaardheid, fysieke of psychische kwetsbaarheid, of door hun gewijzigde ( financiële) situatie door verlies van relaties, baan, werk of gezondheid. In de huidige samenleving waarin diversiteit een gegeven is, alles steeds sneller gaat en social media niet meer weg te denken zijn, hebben veel mensen moeite echt met elkaar in contact te komen, mee te kunnen doen op het werk, in de sport of aan de maatschappij. En daarbij zichzelf te zijn en plezier te ervaren. Dit eist zijn tol. Handelingsverlegenheid in de maatschappij bij organisaties in combinatie met het feit dat mensen mentaal anders in elkaar zitten, zorgen ervoor dat het moeilijk is elkaar echt te zien, te begrijpen en te verstaan.